ஆரணி கமண்டல நாகநதியில் இருகரையும் வெல்லம்

ஆரணி நதி |  திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி கமண்டல நாகநதியில் 18/11/2017 விடியற் காலையில் இருந்து இருகரையும் வெல்லம் ஓடுகின்றது..!! இதனால் ஆரணி மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்..

Share this post on: